Fushat e veprimit

Projekti “Fuqizimi i fermerëve në zonën e Shpatit”

Gjatë periudhës 1 janar – 30 shtator, 2012, me mbështetjen financiare të Dorcas Aid International Albania, Diakonia Agapes, zbaton projektin ”Fuqizimi i fermerëve në zonën e Shpatit” në komunën Gjinar. Me anë të këtij projekti synohet përmirësimi i kushteve të jetesës së familjeve të komunës Gjinar nëpërmjet zhvillimit të biznesit të qëndrueshëm bujqësor. Disa nga aktivitetet e zhvilluara gjatë periudhës janar-shtator

Read more
Projekti “Jetë e shëndetshme për fëmijët”

Zyra Diakonia Agapes realizoi projektin "Jetë e shëndetshme për fëmijët" në periudhën Janar – Dhjetor 2009 me qëllim përmirësimin e stilit të jetesës të fëmijëve në zonat rurale dhe të rrisë pjesëmarrjen e komunitetit në procesin e edukimit të fëmijëve e financuar nga Churches Helping Churches – Gjermani. Për të rritur ndërgjegjësimin e fëmijëve 6 - 15 vjeç të shkollave fillore në Tunjë, Gramsh, Xhyrë dhe Librazhd

Read more
Projekti “Të jetojmë së bashku në një komunitet dashurie”

Projekti "Të jetojmë së bashku në një komunitet dashurie" u realizua gjatë periudhës Janar - Dhjetor 2009, nga zyra Studentore e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë me ndihmën dhe kontributin e vullnetarëve, anëtarëve të grupeve rinore Orthodhokse dhe klerit, me mbështetjen financiare të ICCO & Kerk në Actie – Holandë. Ky projekt synonte të ndihmonte studentë të moshës 18 - 23 vjeç nga universitete të ndryshme

Read more
Projekti “Engjëjt e vegjël”

Projekti "Engjëjt e vegjël" u realizua gjatë vitit 2009 nga zyra Kombëtare e Fëmijëve e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë me financimin e Churches helping Churches - Gjermani dhe HEKS – Zvicër me qëllimin që të kontribuonte në përmirësimin e cilësisë së jetës të fëmijëve të moshës 6 - 12 vjeç në Tiranë, Korçë, Kavajë e qytete të tjera në Shqipëri dhe Kosovë si dhe në krijimin e një mjedisi të sigurt

Read more
Projekti “Duaj dhe respekto fëmijët me aftësi të kufizuara”

Projekti "Duaj dhe respekto fëmijët me aftësi të kufizuara" u realizua nga zyra Diakonia Agapes gjatë vitit 2009 me financimin e Churches Helping Churches – Gjermani me qëllimin që të kontribuonte në rritjen e nivelit të përfshirjes sociale së fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe promovimin për një shoqëri jo diskriminuese ndaj tyre. Projekti mbështeti rreth 120 fëmijë me nevoja të veçanta që ndiqnin përkatësisht dy institucione:

Read more