Edukimi

Projekti “Të jetojmë së bashku në një komunitet dashurie”

Projekti "Të jetojmë së bashku në një komunitet dashurie" u realizua gjatë periudhës Janar - Dhjetor 2009, nga zyra Studentore e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë me ndihmën dhe kontributin e vullnetarëve, anëtarëve të grupeve rinore Orthodhokse dhe klerit, me mbështetjen financiare të ICCO & Kerk në Actie – Holandë. Ky projekt synonte të ndihmonte studentë të moshës 18 - 23 vjeç nga universitete të ndryshme

Read more
Projekti “Përkujdesjet ditore”

Projekti "Përkujdesjet ditore" u realizua gjatë periudhës janar – dhjetor 2009 me financimin e Churches Helping Churches – Gjermani me qëllimin për të zhvilluar e edukuar në mënyrë optimale fëmijë të moshave 4 - 6 vjeç në 11 qytete të Shqipërisë e për t'i parapërgatitur ata për një proces të suksesshëm mësimor në shkollë. Zyra Kombëtare e Koordinimit të përkujdesjeve ditore e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë

Read more