Kujdesi Social

Projekti “Engjëjt e vegjël”

Projekti "Engjëjt e vegjël" u realizua gjatë vitit 2009 nga zyra Kombëtare e Fëmijëve e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë me financimin e Churches helping Churches - Gjermani dhe HEKS – Zvicër me qëllimin që të kontribuonte në përmirësimin e cilësisë së jetës të fëmijëve të moshës 6 - 12 vjeç në Tiranë, Korçë, Kavajë e qytete të tjera në Shqipëri dhe Kosovë si dhe në krijimin e një mjedisi të sigurt

Read more
Projekti “Duaj dhe respekto fëmijët me aftësi të kufizuara”

Projekti "Duaj dhe respekto fëmijët me aftësi të kufizuara" u realizua nga zyra Diakonia Agapes gjatë vitit 2009 me financimin e Churches Helping Churches – Gjermani me qëllimin që të kontribuonte në rritjen e nivelit të përfshirjes sociale së fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe promovimin për një shoqëri jo diskriminuese ndaj tyre. Projekti mbështeti rreth 120 fëmijë me nevoja të veçanta që ndiqnin përkatësisht dy institucione:

Read more