Shëndeti

Projekti “Jetë e shëndetshme për fëmijët”

Zyra Diakonia Agapes realizoi projektin "Jetë e shëndetshme për fëmijët" në periudhën Janar – Dhjetor 2009 me qëllim përmirësimin e stilit të jetesës të fëmijëve në zonat rurale dhe të rrisë pjesëmarrjen e komunitetit në procesin e edukimit të fëmijëve e financuar nga Churches Helping Churches – Gjermani. Për të rritur ndërgjegjësimin e fëmijëve 6 - 15 vjeç të shkollave fillore në Tunjë, Gramsh, Xhyrë dhe Librazhd

Read more