Zhvillimi i Integruar Rural

Projekti “Fuqizimi i fermerëve në zonën e Shpatit”

Gjatë periudhës 1 janar – 30 shtator, 2012, me mbështetjen financiare të Dorcas Aid International Albania, Diakonia Agapes, zbaton projektin ”Fuqizimi i fermerëve në zonën e Shpatit” në komunën Gjinar. Me anë të këtij projekti synohet përmirësimi i kushteve të jetesës së familjeve të komunës Gjinar nëpërmjet zhvillimit të biznesit të qëndrueshëm bujqësor. Disa nga aktivitetet e zhvilluara gjatë periudhës janar-shtator

Read more
Projekti “Fuqizimi i fermerëve në zonën e Shpatit”

Gjatë periudhës 1 janar, 2011 – 31 dhjetor, 2013, me mbështetjen financiare të Dorcas Aid International Albania, Diakonia Agapes, zbaton projektin "Fuqizimi i fermerëve në zonën e Shpatit", me anë të të cilit synohet përmirësimi i kushteve të jetesës së familjeve të komunave Shushicë, Gjinar dhe Zavalinë në zonën e Shpatit nëpërmjet zhvillimit të biznesit të qëndrueshëm bujqësor. Gjithashtu me anë të këtij projekti

Read more
Projekte në kuadër të programit “Zhvillimi Integruar Rural”

  Diakonia Agapes me mbështetjen e International Orthodox Christian Charities (IOCC) - SHBA dhe universitetin e Maryland, kanë ndërmarrë një përpjekje të përbashkët për t'iu mundësuar familjeve që jetojnë në zonat rurale rritjen e të ardhurave nga fermat dhe të përmirësojnë cilësinë e produkteve që prodhojnë në kushte shtëpiake. IOCC dhe partnerët e saj kanë një eksperiencë disa vjeçare në iniciativa bujqësore

Read more