Kreu

Ne jemi zyra Diakonia Agapes (Shërbimi i Dashurisë), zyra sociale, zhvilluese dhe e emergjencës e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë.Duke shprehur dashurinë sakrifikuese të Perëndisë për të gjithë njerëzimin, pa dallim race ose besimi, Diakonia Agapes punon me njerëzit, veçanërisht të varfërit e të mënjanuarit e Republikës së Shqipërisë, për të zhvilluar shpresë, besueshmëri, vetë-iniciativë dhe zgjidhje të

Read more