Rreth nesh

Stafi

Burimet njerëzore Diakonia Agapes angazhohet të mbajë një staf të kualifikuar e të motivuar që përmbush në mënyrë aktive e korrekte misionin e vizionin e organizatës. Zhvillimi i burimeve Diakonia Agapes si një organizatë brenda Kishës Orthodhokse Autoqefale do të rrisë vizibilitetn e saj, do të ruajë reputacionin si një organizatë jo-fitimprurëse që siguron mbështetje financiare dhe njerëzore për të zbatuar programet për

Read more
Misioni e vizioni

Hyrje Diakonia Agapes është themeluar në vitin 1992 me iniciativën e Fortlumturisë së Tij Kryepeshkopit Anastas, Kryepeshkop i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Ajo është zyra sociale, zhvilluese dhe e emergjencës e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. Diakonia Agapes filloi aktivitetin e saj duke ofruar ndihmë humanitare gjatë periudhave të emergjencës, e më pas për t’u përshtatur sa më mirë me nevojat

Read more
Historiku

Në Maj 1990, në Shqipëri u rivendos pas 25 vjetësh liria e besimit. Në Janar 1991, Patriarku Ekumenik i Konstandinopojës zgjodhi Fortlumturinë e Tij, Anastasin, Kryepiskop të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë,për t’u përballur me shumë prej sfidave që paraqiste rindërtimi i Kishës Orthodhokse të Shqipërisë. Në këtë kohë qeveria ishte në një proces tranzicioni. Të përballur me një të ardhme jo të qartë, kompanitë

Read more