Stafi

Stafi

Burimet njerëzore Diakonia Agapes angazhohet të mbajë një staf të kualifikuar e të motivuar që përmbush në mënyrë aktive e korrekte misionin e vizionin e organizatës. Zhvillimi i burimeve Diakonia Agapes si një organizatë brenda Kishës Orthodhokse Autoqefale do të rrisë vizibilitetn e saj, do të ruajë reputacionin si një organizatë jo-fitimprurëse që siguron mbështetje financiare dhe njerëzore për të zbatuar programet për

Read more